top of page

Group

Public·18 members

Esger Oglum


Soňra ene-ata öz ogullarynyň jan-saglygyndan alada edip, gaýga çümýär. Bir aý töweregi esgerden habar-hatyr bolmandyr, ýöne soňra esger gaýtadan jaň edip, özüniň saglyk ýagdaýynyň gowulaşandygyny aýdypdyr.
Esger Oglum

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page